Custom-Facebook-Feed

จิตเวชนครพนมฯ จัดประชุมคณะกรรมการ EOC ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหารือแนวทางในการกำหนดมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (EOC) ครั้งที่ 3/2565” เพื่อร่วมหารือแนวทางในการกำหนดมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายการดำเนินงานของจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ญาติ รวมทั้งบุคลากร ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
See MoreSee Less

View on Facebook

นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมตัวแทนบุคลากร ร่วมรับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จาก ตัวแทนของ นายศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เพื่อจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ ต่อไป

ทางโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
See MoreSee Less

View on Facebook

แถลงข่าวสถานการณ์ผูัป่วยโควิด 19 จ.นครพนม See MoreSee Less

View on Facebook

เคล็ดลับคุณพ่อมือโปรสอนเลี้ยงลูกชาย👨‍👦
.
.
❤️ให้เขารับรู้ถึงความรักของพ่อ
การแสดงความรัก ความเข้าใจและการรับฟังระหว่างพ่อ-ลูก แม้บางครั้งลูกจะทำให้ผิดหวังบ้างก็จงแสดงให้เขารู้เสมอว่าเรารัก
👩‍❤️‍👨เป็นภาพสะท้อนตัวตนของเขาในอนาคต
ภาพลักษณ์ของพ่อมักมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ตัวตนของลูกชาย การเป็นคนที่สุภาพ มีน้ำใจต่อผู้อื่น การทำดีต่อสังคม การใช้ความแข็งแรงในทางที่ถูกต้อง จะสร้างภาพจำให้ลูกนำไปสร้างตัวตนของเขาในอนาคต
🤾‍♀️⛹️อย่ากลัวการเล่นที่เลอะเทอะและเจ็บตัวบ้าง
ลูกชายมักมีความโลดโผนกว่าลูกสาวในการเล่น การเล่นนอกบ้านหรือของเล่นต่างๆจึงมีโอกาสเลอะเทอะและสกปรกได้มาก และบางครั้งทำให้เจ็บตัว ซึ่งจะเปิดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้มากขึ้น และรู้จักอดทน
👨‍👩‍👧ดีกับแม่ของลูก
นอกจากเป็นพ่อแล้ว คุณยังเป็นสามีอีกหน้าที่หนึ่ง ควรดูแล เอาใจใส่ ทำชีวิตคู่ให้มีสีสันตลอดเวลา ภาพที่ลูกเห็นพ่อทำดีต่อแม่ จะทำให้เขาตัดสินใจสร้างครอบครัวที่ดี และช่วยเหลือภรรยาเขาในอนาคตต่อไป
👦โตไปด้วยกัน
เมื่อลูกชายก้าวเข้าสู่วัยรุ่น จะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย อยากเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น อยากมีแฟน หรืออยากมีตัวตนแบบที่ต้องการ พยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจวัยรุ่นให้มากขึ้น
👬คุยเรื่องชายๆไม่ต้องอายใคร
คุยเรื่องเพศโดยตรงอย่างไม่เคอะเขิน ให้ลูกเลือกทางเดินเพศที่ตัวเองอยากเป็น สอนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางเพศ อารมณ์ทางเพศ การสำเร็จความใคร่ และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเมื่อถึงเวลา
💞อ่อนโยนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ
ให้ลูกชายเรียนรู้การเคารพคนอื่น การมองตัวตนภายในของผู้อื่น และการให้เกียรติเพศตรงข้าม โดยการแสดงความโอนโยนนั้นจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เป็นที่รัก ซึ่งทำได้ทุกเพศ และไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอ
💪ถ่ายทอดความเข้มแข็ง
เพศชายของพ่อมักถูกสะท้อนด้วยภาพความเข้มแข็งและอดทน ซึ่งพ่อสามารถสนับสนุนให้ลูกชายมีความแข็งเกร่ง อุตสาหะ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆได้โดยไม่เอาความแข็งเกร่งทางกายภาพของตนไปเอาเปรียบคนอื่น
👨‍👩‍👦สร้างความทรงจำที่ดี
ลูกไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป และไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้า สิ่งที่เหลือไว้จะเป็นความทรงจำและอารมณ์ในช่วงเวลานั้น เราควรสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณและเขาได้แชร์สิ่งนี้ด้วยกันตราบนานเท่านาน
#วันพ่อ #คุณพ่อมือโปร #กรมสุขภาพจิตเคล็ดลับคุณพ่อมือโปรสอนเลี้ยงลูกชาย👨‍👦
.
.
❤️ให้เขารับรู้ถึงความรักของพ่อ
การแสดงความรัก ความเข้าใจและการรับฟังระหว่างพ่อ-ลูก แม้บางครั้งลูกจะทำให้ผิดหวังบ้างก็จงแสดงให้เขารู้เสมอว่าเรารัก

👩‍❤️‍👨เป็นภาพสะท้อนตัวตนของเขาในอนาคต
ภาพลักษณ์ของพ่อมักมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ตัวตนของลูกชาย การเป็นคนที่สุภาพ มีน้ำใจต่อผู้อื่น การทำดีต่อสังคม การใช้ความแข็งแรงในทางที่ถูกต้อง จะสร้างภาพจำให้ลูกนำไปสร้างตัวตนของเขาในอนาคต

🤾‍♀️⛹️อย่ากลัวการเล่นที่เลอะเทอะและเจ็บตัวบ้าง
ลูกชายมักมีความโลดโผนกว่าลูกสาวในการเล่น การเล่นนอกบ้านหรือของเล่นต่างๆจึงมีโอกาสเลอะเทอะและสกปรกได้มาก และบางครั้งทำให้เจ็บตัว ซึ่งจะเปิดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้มากขึ้น และรู้จักอดทน

👨‍👩‍👧ดีกับแม่ของลูก
นอกจากเป็นพ่อแล้ว คุณยังเป็นสามีอีกหน้าที่หนึ่ง ควรดูแล เอาใจใส่ ทำชีวิตคู่ให้มีสีสันตลอดเวลา ภาพที่ลูกเห็นพ่อทำดีต่อแม่ จะทำให้เขาตัดสินใจสร้างครอบครัวที่ดี และช่วยเหลือภรรยาเขาในอนาคตต่อไป

👦โตไปด้วยกัน
เมื่อลูกชายก้าวเข้าสู่วัยรุ่น จะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย อยากเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น อยากมีแฟน หรืออยากมีตัวตนแบบที่ต้องการ พยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจวัยรุ่นให้มากขึ้น

👬คุยเรื่องชายๆไม่ต้องอายใคร
คุยเรื่องเพศโดยตรงอย่างไม่เคอะเขิน ให้ลูกเลือกทางเดินเพศที่ตัวเองอยากเป็น สอนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางเพศ อารมณ์ทางเพศ การสำเร็จความใคร่ และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเมื่อถึงเวลา

💞อ่อนโยนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ
ให้ลูกชายเรียนรู้การเคารพคนอื่น การมองตัวตนภายในของผู้อื่น และการให้เกียรติเพศตรงข้าม โดยการแสดงความโอนโยนนั้นจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เป็นที่รัก ซึ่งทำได้ทุกเพศ และไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอ

💪ถ่ายทอดความเข้มแข็ง
เพศชายของพ่อมักถูกสะท้อนด้วยภาพความเข้มแข็งและอดทน ซึ่งพ่อสามารถสนับสนุนให้ลูกชายมีความแข็งเกร่ง อุตสาหะ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆได้โดยไม่เอาความแข็งเกร่งทางกายภาพของตนไปเอาเปรียบคนอื่น

👨‍👩‍👦สร้างความทรงจำที่ดี
ลูกไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป และไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้า สิ่งที่เหลือไว้จะเป็นความทรงจำและอารมณ์ในช่วงเวลานั้น เราควรสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณและเขาได้แชร์สิ่งนี้ด้วยกันตราบนานเท่านาน

#วันพ่อ #คุณพ่อมือโปร #กรมสุขภาพจิต
See MoreSee Less

View on Facebook

กรมสุขภาพจิตเผย "3 ช" ปัจจัยมีผลต่อการลังเลรับวัคซีนโควิด19 ชี้กลุ่มเสี่ยงไม่เชื่อมั่นกว่าครึ่ง
—————-
อธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยปัจจัยมีผลต่อการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มี 3 ช คือ "เชื่อมั่น-ชะล่าใจ-ช่องทาง" ชี้กลุ่มเสี่ยง 608 ไม่เชื่อมั่นถึง 53.81% ทั้งความปลอดภัย ผลข้างเคียง และสูตรวัคซีน เร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น ให้ข้อมูลถูกต้อง พบ 80% เปลี่ยนใจฉีดวัคซีนจากกว่า 1 พันคน สาเหตุสำคัญครอบครัวมีส่วนผลักดันหันมาฉีดวัคซีน
.
อ่านต่อ
www.hfocus.org/content/2021/12/23861
#Hfocus #โควิด19 #วัคซีนโควิด19 #โอไมครอน #โอมิครอนกรมสุขภาพจิตเผย "3 ช" ปัจจัยมีผลต่อการลังเลรับวัคซีนโควิด19 ชี้กลุ่มเสี่ยงไม่เชื่อมั่นกว่าครึ่ง

—————-

อธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยปัจจัยมีผลต่อการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มี 3 ช คือ "เชื่อมั่น-ชะล่าใจ-ช่องทาง" ชี้กลุ่มเสี่ยง 608 ไม่เชื่อมั่นถึง 53.81% ทั้งความปลอดภัย ผลข้างเคียง และสูตรวัคซีน เร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น ให้ข้อมูลถูกต้อง พบ 80% เปลี่ยนใจฉีดวัคซีนจากกว่า 1 พันคน สาเหตุสำคัญครอบครัวมีส่วนผลักดันหันมาฉีดวัคซีน

.

อ่านต่อ

www.hfocus.org/content/2021/12/23861

#Hfocus #โควิด19 #วัคซีนโควิด19 #โอไมครอน #โอมิครอน
See MoreSee Less

View on Facebook