Category: ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

0 718 views

ขอขยายเวลาการพิจารผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)