Category: ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

0 4 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่น ABL-VAN-ALS-TIO๒ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit ALS) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

 

0 66 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนเมษายน ๒๕๖๗-เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 158 views

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนเมษายน๒๕๖๗-เดือนกันยายน๒๕๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

0 183 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม๒๕๖๖-เดือนมีนาคม๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 198 views

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม๒๕๖๖-เดือนมีนาคม๒๕๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

0 131 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content