Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0 284 views

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยียวยาจิตใจสำหรับบุคลากรระดับ รพ.สต. ในพื้นที่รับผิดชอบ

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 น. ที่ห้องประชุม i-hall โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้มีการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยียวยาจิตใจสำหรับบุคลากรระดับ รพ.สต. ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมี นายแพทย์โกศล วราอัศวปติผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ตามนโยบายการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 8 ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการดูแลจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบวิกฤตสุขภาพจิต ให้สามารถเข้าถึงบริการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ...

0 472 views

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคาร 5 ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้มีการจัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ระหว่าง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี...