Author: วรพล ขาวพิมพ์

0 580 views

7 พ.ย. 2566 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

0 2,026 views

20 ต.ค. 2566 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

0 51 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม๒๕๖๖-เดือนมีนาคม๒๕๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content