24 พฤษภาคม 2567 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content