เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – ซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลขีพ CARRYBOY รุ่น ABL-VAN-ALS-TIO รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit ALS)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content