ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนเมษายน๒๕๖๗-เดือนกันยายน๒๕๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content