ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content