25 ธ.ค. 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และตำแหน่งพนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content