28 พ.ย. 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content