7 พ.ย. 2566 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content