20 ต.ค. 2566 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content