เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content