30 มิ.ย. 2566 : ประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content