15 มิ.ย. 2566 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content