เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content