11 พ.ค. 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content