11 เม.ย. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

You may also like...

Leave a Reply