29 ธ.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content