9 พ.ย. 2565 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

You may also like...

Leave a Reply