ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกวดรากาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content