เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – เหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2565 ถงเดือนกันยายน 2566)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content