24 มิ.ย. 65 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

You may also like...

Leave a Reply