19 ต.ค. 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (แม่บ้าน)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content