เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (บริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content