ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ)

You may also like...

Leave a Reply