15 มิ.ย. 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content