18 พ.ค. 2564 : ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content