ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและร้านค้า2ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

You may also like...

Leave a Reply