ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โรงอาหารและร้านค้า2ชั้น)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content