โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร

You may also like...

Leave a Reply