29 ม.ค. 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

You may also like...

Leave a Reply