16 พ.ย. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

You may also like...

Leave a Reply