6 พ.ย. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content