ขอขยายเวลาการพิจารผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content