ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักขยะ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร

You may also like...

Leave a Reply