21 ก.ย. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

You may also like...

Leave a Reply