31 ก.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply