25 มิ.ย. 2563 : ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply