17 ก.พ. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content