เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (อาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓))

You may also like...

Leave a Reply