29 พ.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

You may also like...

Leave a Reply