5 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content