27 ส.ค. 2561 : ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

You may also like...

Leave a Reply