6 สิงหาคม 2561 : ประกาศขยายวัน เวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(บำรุง)ตำแหน่งพนักงานบริการ

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content