21 มิ.ย.2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content