8 มิ.ย.2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการ

You may also like...

Leave a Reply