14 มีนาคม 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

You may also like...

Leave a Reply