เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 3)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content